Kommuneplantillæg

2021.06 - Område til offentlige formål, Gudbjerg

Vedtaget

Forslagsdato: 28-06-2022 00:00:00

Høringsperiode start: 29-06-2022 00:00:00

Høringsperioden slut: 10-08-2022 00:00:00

Vedtagelsesdato: 20-09-2022 00:00:00