Tips og tricks til høringssvar

Det er kommuneplanen, der sætter kursen for kommunens fysiske udvikling i de næste 12-år – dvs. større projekter, der skal udvikles, udstykkes, bygges og anlægges.  Ønsker du at udvikle eller ændre de fysiske rammer i et område - eller blot ændre anvendelsen - så læs nedenfor, hvad vi gerne vil have du forholder dig til. 
Der er metodefrihed i forhold til udformning af dit høringssvar, men det ville være en fordel hvis du forholder dig til følgende: 
  • Kort beskrivelse baggrund og formål for projektet
  • Kortbilag med områdets afgrænsning
  • Du må meget gerne sende indledende principskitser, der fortæller om den grundlæggende intention i projektet 
  • Referencefotos eller lignende

 Det kan være at du ikke søger med et konkret projekt, men har input og forslag til andet - så hvis dit høringsvar ikke indeholder et konkret fysisk projekt, skal du blot se bort fra ovenstående.