Kommuneplan 2024

Kommuneplan 2024 udarbejdes på baggrund af den nye Udviklingsstrategi 2024.

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at der skal gennemføres en delvis revision af Kommuneplan 2021-2033.

Du kan se hvilke temaer der er til revision og læse mere om dem i menuen til venstre her på siden. 

Du finder den gældende Kommuneplan 2021 her 👈

Den nye Kommuneplan 2024 forventes endelig vedtaget ultimo 2024. 

Hvad er en kommuneplan? 

I henhold til Lov om planlægning (Planloven) skal der for hver kommune foreligge en kommuneplan, som gælder for hele kommunens geografiske område.

Kommuneplan 2021-2033 er det redskab Kommunalbestyrelsen har for at beskrive hvordan kommunen fysisk skal udvikles de næste 12 år. Kommuneplanen er grundlaget for al fysisk planlægning og det er blandt andet gennem den, at byrådets politikker bliver omsat til konkrete mål, retningslinjer og rammer, som kommunen skal administrere efter.

Kommuneplanen er den overordnede plan for, hvor og hvordan kommunen planlægges udviklet i både byen og på landet.

Kommuneplanen revideres helt eller delvist hvert 4 år, og omfatter en planperiode på 12 år. 

Kommuneplanen er ikke direkte bindende for den enkelte grundejer, men Kommunalbestyrelsen har pligt til at virke for kommuneplanens gennemførelse. Når et område er udlagt til et bestemt formål i kommuneplanen, må man derfor som beboer eller grundejer forvente at udviklingen vil gå i den retning.

Kommuneplanen skal anvendes som grundlag for anden planlægning, administration og anlægsvirksomhed i kommunen. Retningslinjerne angiver enten generelle bestemmelser eller refererer til specifikke geografiske udpegninger af interesseområder, der skal varetages af administrationen.

Kommuneplanens rammebestemmelser har betydning for kommunes kompetence til at lave lokalplaner. Der skal udarbejdes en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse.