Fremtidens Havn

Svendborg Havn rummer en helt unikke blanding af erhverv, boliger, kulturarv og en stor mangfoldighed af kulturelle arrangementer og fritidsaktiviteter til lands og til vands.

Her er der mulighed for at udmønte de fem styrker fra den overordnede udviklingsstrategi, ”Fremtidens Svendborg – fra mere til bedre”, til helt konkret virkelighed.

Læs mere om den nye Udviklingsstrategi 2023 her. 

Svendborg Havn er allerede omfattet af Udviklingsplan for Fremtidens Havn, som blev besluttet i 2014. Du finder den her 👈

Der er sket meget siden: der er bygget boliger på Jessens Mole, SIMAC og den Svendborg Maritime Erhvervspark på Nordre Kaj står færdige til sommer og i Frederiksgade, over Frederiksbro og på  Frederiksø er der skabt nye byrum med plads til masser af byliv og aktivitet.

Helt aktuelt bliver der langs Den Blå Kant forberedt projekter for hvordan vi håndterer fremtidens stormfloder, højvande og skybrud, hvordan vi samtidig kan færdes og opholde os langs vandet og hvordan vi sikrer en hensigtsmæssig færgebetjeningen fra Havnepladsen.

Udviklingsplanen fra 2014 vil fortsat danne grundlag for den udvikling der er i gang, men det er tid til at drøfte aktuelle emner og nye områder.

Spørgsmål til debat: 

  • Har du idéer for forslag til den fremtidige udvikling og evt. nye funktioner i siloområdet på Østre Kaj eller erhvervsområdet langs Østre Havnevej?

  • Hvordan ønsker du dig, at havnen skal se ud i fremtiden? (arkitektur, bygningshøjder, kulturarv, bevaring og genanvendelse, grønt mv.)

  • Hvordan vil du gerne bruge og opleve havnen i fremtiden?

Skal du med til temamøde om havneudvikling?

Sæt X i kalenderen den 24. maj 2023, hvor vi inviterer til temamøde om havneudvikling og indkalder forslag og idéer til arbejdet med en opdateret og udvidet udviklingsplan.